CE IZKAZI

Oznaka CE je kratica francoske besedne zveze "Conformité Européene" ("evropska skladnost").

Z oznako CE, ki jo najdemo na izdelku ali na priloženi dokumentaciji (dobavnici, računu), proizvajalec izjavlja, da ta proizvod izpolnjuje bistvene zahteve za varnost, zdravje in varovanje okolja, ki jih določa evropska regulativa oz. večina takoimenovanih direktiv za proizvode.

Za vladne organe je oznaka CE na proizvodu dokaz, da se ta proizvod pojavlja na trgu legalno. Omogoča prost pretok blaga znotraj enotnega trga EU in je lahko osnova, ki jo lahko carinski organi ali drugi organi tržnega nadzora uporabijo za umik neskladnih proizvodov s trga.

Evropska direktiva zahteva, da proizvajalec stavbnega pohištva svoje izdelke označuje z oznako CE, s čimer izjavlja, da so izdelki skladni z vsemi zahtevanimi predpisi (direktiva o gradbenih proizvodih EN-14351-1:2006 + A1:2010).

CE znak je vstopnica za legalno prodajo izdelkov na evropskem trgu in je za okna in vrata obvezna od 1. februarja 2010 dalje.