NEPOVRATNE SUBVENCIJE EKO SKLADA

Eko sklad je 7. junija 2014 objavil, da sta Javna poziva 24SUB-OB14 in 25SUB-OB14 za nepovratne finančne spodbude občanom ZAKLJUČENA,
ker so zaprošene nepovratne finančne spodbude vlagateljev že presegle vsa razpisana sredstva.

Nove razpise lahko ponovno pričakujemo v začetku leta 2015.

Šest korakov za pridobitve subvencije:

1. Vložitev vloge s strani vlagatelja.
2. Formalna in vsebinska obravnava vloge s strani Eko sklada.
3. Poziv na dopolnitev nepopolne vloge oziroma izdaja odločbe in pogodba za popolne vloge.
4. Vračilo podpisane pogodbe v roku 15 dni s strani vlagatelja.
5. Po izvedeni naložbi predložitev zaključne dokumentacije s strani vlagatelja.
6. Poziv na dopolnitev nepopolne zaključne dokumentacije oziroma nakazilo nepovratnih sredstev v roku 60 dni po prejemu popolne dokumentacije o pravočasni in pravilni izvedbi naložbe.

O pričetku novih razpisov za leto 2015 vas bomo pravočasno obvestili.